Boer Dik de kippenfluisteraar uit Vaassen!
De Ronde Stal

De Ronde Stal is een relatief nieuwe manier van kippen houden. De oorsprong van de stal ligt in het reflexief ontwerpen. In het kort betekent dat dat nadenken tijdens het ontwerpen, en blijvend nieuwe inzichten in het ontwerp verwerken, ook als het proces al een tijdje bezig. Het bijzondere van de Ronde Stal is dat er bij het ontwerpen van de stal eerst en vooral vanuit dierenwelzijn is gedacht. Het ontwerp wordt dan ook gedragen door een brede maatschappelijke steun. Bij het ontwerpen van de Ronde Stal werden er verschillende actoren uit onze maatschappij betrokken: boeren, burgers, wetenschappers en retailers. Daarbij was het natuurlijk ook van belang dat het ontwerp economisch uit kon.

 

De Ronde Stal is een concept wat is ontstaan uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen (WUR). In het project ‘Houden van Hennen’ hebben onderzoekers de wensen van de kip uiteengezet, waarbij burgers, consumenten en pluimveehouders hun input leverden over hoe kippen gehouden dienen te worden. Een veilige omgeving was een van de belangrijkste voorwaarden. Een omgeving met mogelijkheden tot het uiten van natuurlijk gedrag, zoals scharrelen en stofbaden, was essentieel. In de zes taartpunten van de Ronde Stal zijn de drie verschillende leefomgevingen van de kip in één stal samengebracht. Een nachtverblijf waar de kip kan eten, drinken, veilig zijn ei kan leggen en kan rusten, een dagverblijf voor het stofbaden en een bosrand voor het scharrelen.

 

De kippen worden ondergebracht in vijf van de zes staartpunten, namelijk de dag- en nachtverblijven. Deze vijf delen, die rond de middenkern liggen, zijn in de lengte in tweeën opgedeeld. Hierdoor ontstaan in totaal tien afdelingen van een half dagverblijf en een half nachtverblijf. Het dagverblijf heeft een overdekte uitloop met aan het buitenste gedeelte de bosrand.

 

De bezetting in de stal komt neer op 6,7 hennen per vierkante meter.

De Ronde Stal
3 sterren Beter Leven Kip in de Bosrand
3 *** Beter Leven Keurmerk scharrelkip
Het Ei & 3 sterren Beter Leven Keurmerk

Het ei uit de Ronde Stal is in feite een scharrelei, maar de eieren uit de Ronde Stal krijgen binnen de Beter Leven – classificatie van de Dierenbescherming drie sterren, het maximaal aantal sterren. Dat betekent dat de Dierenbescherming het dierenwelzijn van de kippen uit de Ronde Stal gelijk acht aan dat van kippen uit de biologische leghennensector. Bovendien is het ei uit de Ronde Stal momenteel het enige ei met een Milieukeur. Dat keur garandeert minder energieverbruik, minder milieubelasting (minder ammoniak- en fosfaatuitstoot), en goed dierenwelzijn. De eieren uit onze Ronde Stal worden milieuvriendelijk verpakt in biologisch afbreekbaar materiaal, waarvoor ze het Milieukeur gekregen hebben, tegenwoordig het PlanetProof keurmerk.

(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)