Boer Dik de kippenfluisteraar uit Vaassen!
Boom
De kippenboom
Wat is Planet Proof?
De Ronde Stal is PlanetProof. Wat betekent dat? ‘On the way to PlanetProof’ is een onafhankelijk keurmerk dat bewijst (‘Proof’) dat een product duurzamer is. Met het keurmerk proberen boeren, tuinders en andere bedrijven te werken in evenwicht met de draagkracht van onze planeet. Dat is beter voor natuur, klimaat, én dier. Het is een ontwikkeling van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten. Het onafhankelijke keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ houdt bepaalde eisen aan voor het welzijn van de kippen, maar ook voor een betere leefomgeving van dier en mens.
Dierenwelzijn en gezondheid
Concreet betekent het PlanetProof-keurmerk dat onze stal een veilige, gezonde en hygiënische leefomgeving is voor de kippen. Zo hebben ze grotere leefruimten met daglicht en mogen er, voor het keurmerk, maximaal acht hennen per vierkante meter. Ook wordt er twee keer zoveel strooisel als gangbaar gestrooid, zodat de kippen stofbaden kunnen nemen en goed kunnen zoeken naar hun voer. De natuurlijke dag- en nachtritmes worden gerespecteerd in onze PlanetProof Ronde Stal. Zo gaan de lampen in de stal uit als de zon onder gaat en gaan ze weer aan als de zon opkomt. Ook op het vlak van de gezondheid van de kip worden heeft het keurmerk bepaalde eisen. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica geminimaliseerd. Natuurlijk is de Ronde Stal een brandveilige stal, wat ook één van de eisen van ‘On the way to PlanetProof’ is.
Vrije uitloop
Vrije uitloop
Voeding en drinkwater
3 sterren Beter Leven Kip in de Bosrand
3 sterren Beter Leven Kip in de Bosrand

Om ervoor te zorgen dat de leghennen leven volgens de voorwaarden van ‘On the way to PlanetProof’ wordt er natuurlijk ook gelet op de voeding van de kip. Het is belangrijk dat de milieubelasting van het voer laag is en dat er zo weinig mogelijk toegevoegde mineralen in zitten. Zo wordt er alleen RSTS soja gebruikt, dat een lagere impact op het milieu heeft. Natuurlijk moet het drinkwater van de kip schoon zijn. Bij de Ronde Stal in Vaassen drinken de kippen water uit de waterbron op eigen grond. Lokaler water kan er niet gevonden worden!

Energie en Klimaat

Bij ‘On the way to PlanetProof’ draait het om de duurzaamheid van het product, waarbij de energiewinning een belangrijke rol speelt. De Ronde Stal stoot fors minder CO2 uit door een laag energiegebruik, bovendien gebruikt de stal alleen groene stroom. Naast een verlaagde CO2 – uitstoot, is er een flinke reductie van andere (stal-)emissies, zoals ammoniak, fijnstof, fosfaat, stikstof, koper en zink.

Milieukeur_Plant_products_CLIMATEANDENVIRONMENT
Verpakkingen
Beter Leven Eieren

Ook de verpakking van de eieren van de Ronde Stal zijn zo duurzaam mogelijk. De eierdozen hebben een lagere milieubelasting en leveren minder afval op.

De werkomgeving van de boer

On the way to PlanetProof stelt niet alleen hoge eisen aan de welzijn van de kip, het is ook belangrijk dat de boer in een goede en veilige omgeving aan de slag kan en dat hij ook een waardering heeft voor duurzamere producten. 

De kippenfluisteraar van de Ronde Stal voelt zich er in ieder geval kiplekker bij!

Planet Proof beter voor dier en boer
Planet Proof beter voor dier en boer